Schools out for Xmas

Otsikko on hieman hämäävä, koska tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon tähtäävä koulutukseni TAKKilla loppui osaltani kokonaan 10.12.2014 jolloin esitin tutkintolautakunnalle tutkinnonosien 3.1, 3.2 ja 3.3 näyttötyöni. Hommahan ei ole käytännössä ohi ennen OPH:n tarkastusta, joka lienee edessä tulevan tammikuun aikana. Rohkenen kuitenkin tässä yhteydessä esittämään tutkintolautakunnan yhteenvedon kaikista kolmesta tutkinnonosasta. Tutkinnonosan 3.6 Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen suoritin jo... Continue Reading →

Kertaus on opintojen äiti

Hyvä tapa ylläpitää opittua ja oppia uutta on tehdä monenlaisia alan projekteja. Valmiin WordPressin ylläpitämisen lisäksi ajattelin toteuttaa pienimuotoisen kotisivun notepad+:lla. Sivuston pääsee näkemään menemällä osoitteeseen kristianvirtanen.info

Näyttötyö: svanteturunen.info

Ohjelmiston suunnitteluun ja toteuttamiseen tarkoitettu näyttötyöni onkin siinä pisteessä, että sen voi mielellään lyhyesti esitellä. Kysymyksessä on vuosina 1920 - 1978 eläneen keraamikko ja kuvanveistäjän Svante Turusen muistosivu ja galleria hänen tekemistään töistä. Perussivut, eli etusivu ja Historia ja henkilökuva on toteutettu perinteisesti HTML5, CSS3 ja JavaScriptiä hyödyntäen. Galleriassa on pureuduttu enemmän php:n ja MySQL:n... Continue Reading →

PHP:n kertausta Codecademyssä

Omassa koulutuksessani on käyty hieman läpi PHP:ä, mutta pääpaino on ollut Javassa. Tästä syystä päätin hyötykäyttää sadepäivän kertaamalla PHP:n perusteita. Codecademyn PHP-kurssi oli mainio väline tähän tarkoitukseen. Ainakin tämän kurssin osalta voin suositella sitä myös aloittelijoille. Opiskelu, koodin kirjoittaminen ja sen tarkistus tapahtuu kaikki selaimessa. Kurssissa käytiin läpi mm. assosiatiiviset taulukot, oliot ja funktiot.Sen on Codecademyn mukaan suorittanut jo... Continue Reading →

Näyttötyön metsästystä: kaipaatko koodia?

Kesä lähestyy ja opintojen saralla alkaa jo tulevina viikkoina olemaan pitkiäkin vapaita. IT-startin osalta ollaankin jo loppusuoralla ja tutkinnonosien suorittamiseen tähtäävä koulutus on paria päivää vaille valmis. Lopputyö IT-startin osalta on hyvällä mallilla, tämä Excel tehopaketti on käytännössä nätistelyä vaille valmis. Ohjelmointipuolella ollaan käyty läpi ohjelmoinnin lisäksi perusteita myös seuraavista aiheista: UML, HTML, HTML5, CSS,... Continue Reading →

Java: Comparator

Comparator rajapinnan avulla voidaan toteuttaa halutunlaisia vertailuja listarakenteisiin sijoitettujen olioiden kesken. Siinä missä comparable rajapinnan käyttö vaatii meitä luomaan compareTo medotin jokaisen olion sisään, annetaan Comparatorissa vertailuun käytettävä luokka parametrina vaikka TreeSetin luomisen yhteydessä. Rakennetaanpa pieni ohjelma. Ensin yksinkertainen Henkilö-luokka jonka avulla luomme perheen. public class Henkilo { private String nimi; private int ika; public... Continue Reading →

Java: Comparable ja hieman Collectionsia

Comparable on Javan rajapinta Collection luokan olioille. Javan listarakenteista esimerkiksi TreeSet järjestyy ns. luonnolliseen järjestykseen. Ylläoleva ohjelma tulostaisi TreeSettiin lisätyt String-oliot aakkosjärjestyksessä automaattisesti: Auto Kaksi Kolme Neljä Sen sijaan ArrayListiin sijoitetut oliot tulostuisivat siinä järjestyksessä jossa ne on listalle sijoitettu: ArrayList Perhe koodatussa järjestyksessä: Pekka 5 Liisa 1 Lasse 8 Isä 33 Äiti 32 Entäpä... Continue Reading →

Java ObjectStreamit ja sarjallistaminen

Olioiden sarjallistamiseksi kutsutaan sitä, kun virtaan kirjoitetaan olioarvoja. Näin kirjoitetut arvot voidaan lukea toisten olioiden arvoiksi. Eli ei kirjoiteta koko olioita. Sarjallistettavien olioiden tulee toteuttaa rajapinta Serializable, joka ei vaadi kuin serialVersionUID muuttujan arvon asettamisen. Mikäli luokkaa tai jotain sen ominaisuutta ei haluta sarjallistaa, tulee se merkitä transient:si Näin tallennettujen arvojen lukeminen ja kirjoittaminen hoidetaan... Continue Reading →

Java: BufferedReader ja Writer

Jo aiemmin mainittujen FileReader ja FileWriter ja InputStreamReader ja OutputStreamWriter luokkien lisäksi Javassa on BufferedWriter ja BufferedReader luokat. Aiempiin verrattuna nämä ovat huomattavasti nopeampia, ne pystyvät lukemaan mm. tekstitiedostosta koko rivin kerrallaan readLine() metodin avulla. Luokka säästää paitsi luku- ja kirjoituskertoja niin sen myöden myös muistia ja prosessori aikaa. BufferedReader kääritään esimerkiksi filereader ja filewriter... Continue Reading →

WordPress.com.

Ylös ↑