Java: määreitä – public, protected, private, static ja final

Periytymistä koskevassa artikkelissani jo sivusinkin suojausmääreitä (acces modifier), niistä on kuitenkin hyvä kirjoittaa oma tarkempi artikkelinsa. Aiheeseen kuuluu myös paketit, abstrakti luokka ja metodit sekä rajapinnat. public, protected ja private Suojausmääreiden avulla, metodeita ja niiden ominaisuuksia voidaan suojata ulkopuolisilta käsittelijöiltä. Määreiden avulla voidaan myös sallia tiettyjen ominaisuuksien tarkastelu ja muuntelu luokan ulkopuolelta. Suojausmääreet toimivat samoin... Continue Reading →

Java: abstrakti luokka

Abstraktin luokan käyttö tulee kyseeseen, kun halutaan luoda yleiskäyttöinen luokka, jonka kaikkia metodeja ei toteuteta vaan ne jätetään hoidettavaksi aliluokissa. Määreellä abstract voidaan luoda sekä abstrakti luokka, että myös metodi. Abstraktin metodin tapauksessa itse metodia ei kirjoiteta vaan määrittely päätetään puolipisteellä. Abstrakti luokka voi myös toteuttaa kaikki metodinsa, tästä huolimatta siitä ei voida suoraan luoda... Continue Reading →

WordPress.com.

Ylös ↑