Java: Comparable ja hieman Collectionsia

Comparable on Javan rajapinta Collection luokan olioille. Javan listarakenteista esimerkiksi TreeSet järjestyy ns. luonnolliseen järjestykseen. Ylläoleva ohjelma tulostaisi TreeSettiin lisätyt String-oliot aakkosjärjestyksessä automaattisesti: Auto Kaksi Kolme Neljä Sen sijaan ArrayListiin sijoitetut oliot tulostuisivat siinä järjestyksessä jossa ne on listalle sijoitettu: ArrayList Perhe koodatussa järjestyksessä: Pekka 5 Liisa 1 Lasse 8 Isä 33 Äiti 32 Entäpä... Continue Reading →

Java: ArrayList

Javassa(kin) oleva ArrayList on lista olioita. ArrayListin omat metodit myös mahdollistavat varsin monipuoliset toiminnot listan käsittelyyn. .contains() mahdollistaa helpon tavan selvittää, onko listalla olevalla oliolla jo tiettyä arvoa kun taas .size() palauttaa listan sen hetkisen koon. .remove():n avulla taas voidaan listasta poistaa elementtejä. Tuttujen tietotyyppien (String, int jne.) lisäksi, listalle voi myös esim. sijoittaa omia... Continue Reading →

WordPress.com.

Ylös ↑