Java: olion kopioiminen

Olion kopioiminen toiselle oliolle datasisältöineen onnistuu Javalla toteuttamalla kopioitavan olion luokassa Cloneable rajapinta sekä luomalla metodi clone() metodi. Metodi clone() voisi näyttää seuraavanlaiselta: Tämän jälkeen luokasta LuokkaA voidaan lähteä luomaan kopiota: Ylläolevan ohjelman tulostus näyttäisi seuraavalta ekaOlio ihan alussa: (1, 2) tokaOlio kopionnin jälkeen: (1, 2) tokaOlio vähän myöhemmin: (2, 1) Virhetilanteessa Java ilmoittaa CloneNotSupportedException... Continue Reading →

WordPress.com.

Ylös ↑