Java: omat poikkeukset

Aiemmin esittämieni try-catch-finally ja throws käsittelyiden lisäksi, voi standardipoikkeusluokkien rinnalle luoda oman mukautetun poikkeusluokan. Oman poikkeusluokan on aina periydyttävä Exception-luokasta. Oma poikkeus aiheutetaan throws-lauseella, jolla metodin suorituksen voi katkaista. Tässä tilanteessa metodin suoritus katkaistaan heti ja ohjelma siirtyy kutsuneelle metodille. Omaa poikkeusta voi käyttää esimerkiksi seuraavanlaisesti Oheisessa Eclipse projektissa on malliksi oma poikkeus luokka ja... Continue Reading →

Java: poikkeukset – throws

throws määreellä voimme jättää poikkeuksen käsittelemättä ja antaa sen käsittelyn kutsuvan metodin huolehdittavaksi. Yksittäinen metodi voi heittää useitakin poikkeuksia. Poikkeus voi myös aiheutua syvällä käsittelyketjussa jolloin poikkeus aiheuttaa paluun ensimmäiseen sitä käsittelevään metodiin aina main luokkaan saakka. Jos main luokassa ei poikkeusta viimeistään käsitellä on seurauksena ohjelman kaatuminen. Jos jokin metodi heittää poikkeuksen, se olisi... Continue Reading →

Java: poikkeukset – try-catch-finally

Javassa poikkeuksilla tarkoitetaan jotain odottamatonta virheellistä tapahtumaa ohjelman suorituksessa. Hyvä esimerkki poikkeuksesta on, kun yritetään lukea tiedostoa jota ei ole. Tällöin java heittää poikkeuksen FileNotFoudException. Poikkeukset voidaan jakaa kahteen ryhmään. 1. Tarkistetut poikkeukset. Tilanteet jotka java tarkistaa, esimerkiksi edellä mainittu tiedoston puuttuminen. 2. Tarkistamattomat poikkeukset. Tilanteet jotka voivat syntyä kun vaikka taulukon indeksiraja ylitetään. Tarkistamattomat... Continue Reading →

WordPress.com.

Ylös ↑