Java: BufferedReader ja Writer

Jo aiemmin mainittujen FileReader ja FileWriter ja InputStreamReader ja OutputStreamWriter luokkien lisäksi Javassa on BufferedWriter ja BufferedReader luokat. Aiempiin verrattuna nämä ovat huomattavasti nopeampia, ne pystyvät lukemaan mm. tekstitiedostosta koko rivin kerrallaan readLine() metodin avulla. Luokka säästää paitsi luku- ja kirjoituskertoja niin sen myöden myös muistia ja prosessori aikaa. BufferedReader kääritään esimerkiksi filereader ja filewriter... Continue Reading →

Java: FileReader ja FileWriter

Javan luokat FileReader ja FileWriter ovat yksinkertaisimpia apuvälineitä tiedostojen peruskäsittelyyn. Esimerkiksi tekstitiedoston käsittelyyn ei välttämättä muita apuvälineitä edes tarvita, ellei käytetyn merkistön suhteen ole vaatimuksia. FileWriter tarjoaa myös mahdollisuuden kirjoittaa halutun tiedoston yli tai jatkaa vanhan tiedon perään kirjoittamista. Oheisessa esimerkissä ohjelma lukee oman lähdekoodinsa ja kopioi sen lähes samannimiseen tiedostoon.

WordPress.com.

Ylös ↑