TAKK-opintosuoritus

Kristian opiskeli ja suoritti Opetushallituksen virallisen Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon TAKKissa. Hyvän ammattitaidon lisäksi Kristianilla on erinomainen kyky oppia uutta ja soveltaa opittua erilaisissa tehtävissä. Hänellä on myös hyvät kommunikointitaidot. Tämä ei ole vain minun mielipiteeni, vaan sen jakavat muutkin hänen opettajansa Ilpo Tolvanen, Teacher

TAKK-opintosuoritus(2)

I will thank you, Kristian, for being so good a student in TAKK. I am missing your good questions and being so dedicated in studying. And I do remember comments of referees of you study: This work is GOOD. It can easily be seen, that here we have a professional, who knows what to do.... Continue Reading →

Näyttötyön metsästystä: kaipaatko koodia?

Kesä lähestyy ja opintojen saralla alkaa jo tulevina viikkoina olemaan pitkiäkin vapaita. IT-startin osalta ollaankin jo loppusuoralla ja tutkinnonosien suorittamiseen tähtäävä koulutus on paria päivää vaille valmis. Lopputyö IT-startin osalta on hyvällä mallilla, tämä Excel tehopaketti on käytännössä nätistelyä vaille valmis. Ohjelmointipuolella ollaan käyty läpi ohjelmoinnin lisäksi perusteita myös seuraavista aiheista: UML, HTML, HTML5, CSS,... Continue Reading →

Java: Comparator

Comparator rajapinnan avulla voidaan toteuttaa halutunlaisia vertailuja listarakenteisiin sijoitettujen olioiden kesken. Siinä missä comparable rajapinnan käyttö vaatii meitä luomaan compareTo medotin jokaisen olion sisään, annetaan Comparatorissa vertailuun käytettävä luokka parametrina vaikka TreeSetin luomisen yhteydessä. Rakennetaanpa pieni ohjelma. Ensin yksinkertainen Henkilö-luokka jonka avulla luomme perheen. public class Henkilo { private String nimi; private int ika; public... Continue Reading →

Java: Comparable ja hieman Collectionsia

Comparable on Javan rajapinta Collection luokan olioille. Javan listarakenteista esimerkiksi TreeSet järjestyy ns. luonnolliseen järjestykseen. Ylläoleva ohjelma tulostaisi TreeSettiin lisätyt String-oliot aakkosjärjestyksessä automaattisesti: Auto Kaksi Kolme Neljä Sen sijaan ArrayListiin sijoitetut oliot tulostuisivat siinä järjestyksessä jossa ne on listalle sijoitettu: ArrayList Perhe koodatussa järjestyksessä: Pekka 5 Liisa 1 Lasse 8 Isä 33 Äiti 32 Entäpä... Continue Reading →

Java ObjectStreamit ja sarjallistaminen

Olioiden sarjallistamiseksi kutsutaan sitä, kun virtaan kirjoitetaan olioarvoja. Näin kirjoitetut arvot voidaan lukea toisten olioiden arvoiksi. Eli ei kirjoiteta koko olioita. Sarjallistettavien olioiden tulee toteuttaa rajapinta Serializable, joka ei vaadi kuin serialVersionUID muuttujan arvon asettamisen. Mikäli luokkaa tai jotain sen ominaisuutta ei haluta sarjallistaa, tulee se merkitä transient:si Näin tallennettujen arvojen lukeminen ja kirjoittaminen hoidetaan... Continue Reading →

Java: BufferedReader ja Writer

Jo aiemmin mainittujen FileReader ja FileWriter ja InputStreamReader ja OutputStreamWriter luokkien lisäksi Javassa on BufferedWriter ja BufferedReader luokat. Aiempiin verrattuna nämä ovat huomattavasti nopeampia, ne pystyvät lukemaan mm. tekstitiedostosta koko rivin kerrallaan readLine() metodin avulla. Luokka säästää paitsi luku- ja kirjoituskertoja niin sen myöden myös muistia ja prosessori aikaa. BufferedReader kääritään esimerkiksi filereader ja filewriter... Continue Reading →

Java: Input- ja Output StreamWriter

Siinä missä FileReader ja FileWriter mahdollistavat helpon tavan käsitellä tiedostoja, ne eivät kuitenkaan ymmärrä erilaisten merkistöjen päälle tuon taivaallista. Windowsissa tallennettu tiedosto iso-8859-1 merkistöllä näyttää varsin erikoiselta kun se avataan esim. linux koneessa jossa on käytössä utf-8 merkistö. InputStreamReader ja OutputStreamWriter jotka ovat FileReader ja FileWriter luokkien yliluokkia tarjoavat mahdollisuuden avata ja kirjoittaa tiedostoja tietyllä... Continue Reading →

Java: FileReader ja FileWriter

Javan luokat FileReader ja FileWriter ovat yksinkertaisimpia apuvälineitä tiedostojen peruskäsittelyyn. Esimerkiksi tekstitiedoston käsittelyyn ei välttämättä muita apuvälineitä edes tarvita, ellei käytetyn merkistön suhteen ole vaatimuksia. FileWriter tarjoaa myös mahdollisuuden kirjoittaa halutun tiedoston yli tai jatkaa vanhan tiedon perään kirjoittamista. Oheisessa esimerkissä ohjelma lukee oman lähdekoodinsa ja kopioi sen lähes samannimiseen tiedostoon.

WordPress.com.

Ylös ↑