Java: määreitä – public, protected, private, static ja final

Periytymistä koskevassa artikkelissani jo sivusinkin suojausmääreitä (acces modifier), niistä on kuitenkin hyvä kirjoittaa oma tarkempi artikkelinsa. Aiheeseen kuuluu myös paketit, abstrakti luokka ja metodit sekä rajapinnat. public, protected ja private Suojausmääreiden avulla, metodeita ja niiden ominaisuuksia voidaan suojata ulkopuolisilta käsittelijöiltä. Määreiden avulla voidaan myös sallia tiettyjen ominaisuuksien tarkastelu ja muuntelu luokan ulkopuolelta. Suojausmääreet toimivat samoin... Continue Reading →

Java: paketit

Javan avulla voi ns. niputtaa samaan asiaan tai projektiin kuuluvat luokat paketiksi. Esimerkiksi tiedostoja käsiteltäessä pitää käyttöön ottaa paketti java.io joka sisältää tähän tarvittavat luokat. Pakettien käsitteleminen omissa nimiavaruuksissaan mahdollistaa myös sen, että samannimiset luokat voidaan erottaa toisistaan pakettien nimillä. Luokkia ja paketeita voi omaan ohjelmaansa tuoda useammallakin tavalla. Normaalisti luokka näkyy vain samaan pakettiin... Continue Reading →

WordPress.com.

Ylös ↑