Ohjelmoinnin perusteita: monimuotoisuus

Monimuotoisuutta (polymorphismia) voi Javassa toteuttaa esimerkiksi määrittelemällä eri luokille samannimisiä metodeja. Voimme esimerkiksi määritellä luokalle Elain metodin void aantele(String). Luokan Elain aliluokille (perintä) voidaan määritellä kullekin oma vastaavan niminen metodi joka toimii oman luokkansa mukaisesti. Java kuten muutkin oliokielet ratkaisevat tällaisten operaatioiden toteutustavan käännösvaiheessa. Tätä kutsutaan myöhäiseksi sidonnaksi. Pieni Eclipse projekti monimuotoisuudesta javalla oheisessa linkissä... Continue Reading →

Java ohjelmoinnin perusteita: rajapinta

Rajapinnalla (interface) voidaan kuvata niitä metodeja, joita sen käyttäytyminen toteuttaa. Toisin kuin abstrakti luokka, rajapinta ei ota kantaa yhdenkään metodin toimintaan. Rajapinta ei myöskään esitä muuttujia, elleivät ne ole vakioita (final). Java sallii rajapintojen moniperinnän. Rajapinnan voidaan katsoa olevan vaatimus tai sopimus siitä, mitä sen toteuttavat luokat tarjoavat. Esimerkiksi rajapinta Noppapeli voi määritellä metodin: jolloin... Continue Reading →

Java ohjelmoinnin perusteita: periytyminen

Luokkien perintä (inherit) on erinomainen keino esimerkiksi yhdistää erilaisia luokkia toimivaksi kokonaisuudeksi. Jos on luotu esim. luokka Auto ja tarvitaan luokka Taksi on kannattavaa pohtia periytymisen käyttöä. Luokan Auto sisältämät muuttujat ja metodit todennäköisesti tarvitaan myös luokassa Taksi. Luokkaan Taksi voidaan lisäksi määritellä ko. luokan tarvitsemia lisämetodeja ja muuttujia. Luokka Taksi perii Autolta kaikki metodit... Continue Reading →

WordPress.com.

Ylös ↑