Java: määreitä – public, protected, private, static ja final

Periytymistä koskevassa artikkelissani jo sivusinkin suojausmääreitä (acces modifier), niistä on kuitenkin hyvä kirjoittaa oma tarkempi artikkelinsa. Aiheeseen kuuluu myös paketit, abstrakti luokka ja metodit sekä rajapinnat. public, protected ja private Suojausmääreiden avulla, metodeita ja niiden ominaisuuksia voidaan suojata ulkopuolisilta käsittelijöiltä. Määreiden avulla voidaan myös sallia tiettyjen ominaisuuksien tarkastelu ja muuntelu luokan ulkopuolelta. Suojausmääreet toimivat samoin... Continue Reading →

Java ohjelmoinnin perusteita: rajapinta

Rajapinnalla (interface) voidaan kuvata niitä metodeja, joita sen käyttäytyminen toteuttaa. Toisin kuin abstrakti luokka, rajapinta ei ota kantaa yhdenkään metodin toimintaan. Rajapinta ei myöskään esitä muuttujia, elleivät ne ole vakioita (final). Java sallii rajapintojen moniperinnän. Rajapinnan voidaan katsoa olevan vaatimus tai sopimus siitä, mitä sen toteuttavat luokat tarjoavat. Esimerkiksi rajapinta Noppapeli voi määritellä metodin: jolloin... Continue Reading →

WordPress.com.

Ylös ↑