Java: this-viittaus

Avainsanalla this viitataan luokan olioon kun ollaan luokan sisällä. Olion kaikkiin ominaisuuksiin ja metodeihin voi luokassa viitata this-viittauksen avulla. Tämä mahdollistaa sen, että muuttujiin ja parametreihin voidaan viitata samalla nimellä. Metodien suhteen this-viittaus toimii vastaavalla tavalla.

WordPress.com.

Ylös ↑